tisdag 17 april 2018

Södergårdens Familjedaghem Djur & Skur /Pedagogisk omsorg

Vi bedriver verksamheten på Dansered Södergård utifrån läroplan för förskolan, Lpfö98 rev.2016.
Naturen erbjuder möjligheter att träna och utveckla kroppen genom att hoppa, gå, springa, krypa, balansera, leka… Kroppsuppfattningen blir god och självförtroendet stärks när barnen behärskar sin kropp. Barnen  får inblick i djurens liv på gården allt mellan mata höns, kycklingar, hästar, katter hundar & kaniner. Och vi följer det "vilda djurlivet" som finns runt omkring oss

Vi leker, sjunger och blir vänner med småkrypen i skogen. Vi lär oss om det som lever och växer samt att vara aktsamma om det som finns i naturen. Matsäckstunden ger bl.a. gemenskap, närhet och trygghet.
Empati stärks och hänsyn till andra, vi lär oss om djuren och hur de trivs i vår närvaro.
Leken är ett viktigt redskap som bl.a. utvecklar barnets fantasi, språk, matematik, teknik, sociala kompetens och samspel.

Genom att vistas i naturen och få upplevelser med lek och iakttagelser kommer kunskapen och glädjen att få vara där i livet.
Mvh. Marie & dagbarnen