fredag 25 augusti 2017

Skogen öppnar alla sinnen

Vi har hittat en ny ”egen” slinga i skogen förbi hästhagen
–Vi går till samma ställe varje utflykt i och med att barnen är små är det skönt för dem att känna igen sig


Matematik i skogen kan vara att räkna bär eller insekter, jämföra storlekar på löven eller mäta träd med armarna

Barnen stannar och studerar myror, svampar, snäckor, sniglar, kastanjer och ekollon.
Så fortsätter vandringen – inte på upptrampade stigar, utan rakt in bland bladverken.