måndag 5 juni 2017

Varje barns lika Värde och rätt till lika behandling

Barnen gjorde flaggor och vi pratade om flaggornas olika betydelse.
Om hur svenska flaggan ser ut,

 Hur de olika flaggorna ser ut som vi ser i vår närmiljö? (Vad betyder dom?)
 Och att alla olika länder har sin egen flagga
Regnbågsflaggan vad betyder den?
Barnen skapade egna flaggor och berättade för varandra vad dom betydde


*Alla får vara med och leka!

*Man skall vara snäll mot alla kompisar & djur!
* Jag tycker om dig!
Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar