måndag 12 juni 2017

Hej å hå till skogen skall vi gå ! :)

I dag var vi på en utflykt till skogen. 
På vägen fick barnen i uppdrag att leta efter samma geometriska form som dom fick hålla i sin hand.
Barnen hittade jättemånga, ett spännande uppdrag tyckte dom.

Förskolan skall sträva efter att varje barn

 •  utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar, upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer
 • utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik
  i meningsfulla sammanhang,
 • utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen
  tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum
 • utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp
  och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande
  om växter och djur och natur
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö