torsdag 27 april 2017

”Vår jord är fantastisk – vi måste ta hand om den".

Förskolornas och skolornas vårstädning

Vi lär oss mer om vår miljö! 
Målet är att barnen ska få större förståelse för allt som finns i vår natur (djur, växter) för att de fullt ut ska kunna utnyttja vår fina närmiljö. Att komma ut i naturen är både roligt och rogivande. Jag vill att barnen inspireras till lek och skapande samt väcker barns nyfikenhet om vår natur och medvetandet om att kunna ta hand om vår miljö. På detta sätt tror jag att barnen får förståelse för miljö och hur man kan vara rädd om naturen. Idag lärde vi oss mera om miljön runt omkring oss.


Vi hade vårstädning i dag, det är något som alla förskolor och skolor i Göteborgs stad är delaktiga i.
Vi utrustade oss med handskar och påsar och tog en promenad i närområdet för att plocka upp det skräp vi hittade.
Förberedelserna innan var bland annat att prata vad som räknas som skräp och inte, 
slutsatsen var att det som kommer från naturen INTE är skräp.. 


Kunskap om allt levande, den biologiska mångfalden, är nödvändig för att utveckla det hållbara samhället. Om barn och unga tidigt får möjlighet att känna sig hemma i naturen, desto större är chansen att de bär med sig den känslan och engagemanget upp i vuxen ålder
Sedan var det dags att ta fram våra "Magiska kikare" med dem kan man se en massa spännande saker!

Utomhus finns det många utmaningar som främjar barnens utveckling. Det finns alltid mycket att upptäcka...en buske att sitta bredvid, under eller bakom, ett omkullfallet träd för balansträning, ett träd att ligga under och titta på molnen som susar förbi eller lyssna på alla ljud som finns ute..!

Känslan av att ligga på rygg i gröngräset en solig vårdag med ett gäng spralliga barn och titta på molnen i "magiska" kikare!!


Utomhuspedagogik handlar om mycket mer än att ge kunskap om naturen. Att uppleva med alla sinnen ute gör människor friskare och gladare. 
Sagostund i gröngräset
Sagostund i gröngräset

Lyckan är att hitta "VÄRLDENS" bästa klätterträd enligt barnen :)
Miljön och hur vi kan minska vår klimatpåverkan är ett väldigt aktuellt ämne som är viktigt att föra vidare till nästa generation.


Värdegrund i förskola och skola

Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla förmågor för att aktivt kunna verka i demokratin.
De grundläggande värden som förskolans och skolans värdegrund omfattar ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på.

Värdegrunden omfattar

  • människolivets okränkbarhet
  • individens frihet och integritet
  • alla människors lika värde
  • jämställdhet mellan könen
  • solidaritet mellan människor
Det är dessa värden som ska förmedlas och gestaltas. All personal ska också främja aktning för människans egenvärde och vår gemensamma miljö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar