måndag 13 februari 2017

Vi gör ett besök på brandstationen :)

Vi arbetar regelbundet med brandsäkerhet och har besökt brandstationen.
För att barnen ska känna sig trygga om brandlarmet går!
Vi har haft brandövningar, (och pratat om hur vi ska göra om brandlarmet går)
Vi har gått på upptäcktsfärd och letat efter brandvarnare, brandfiltar, brandsläckare och tittat vart nödutgångarna är .
Vid brandövningarna  går vi till samlingsplatsen (sandlådan /lekplatsen).
112 är lätt att slå</span>


I läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) står att ”förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar