måndag 2 januari 2017

"Ponnykul!"

Vi samarbetar,väger, mäter & räknar så alla hästar får rätt mängd hö (Vardagsmatematik)
Barnen på Södergårdens Familjedaghem pysslar om djuren på Dansered Södergård :)

Matematik finns överallt i vår omvärld och för att lägga grunden till ett livslångt lärande lägger vi stor vikt vid vardagsmatematiken. Det gör vi genom olika lekar och meningsfulla frågor i olika sammanhang i vardagen som ger barnen möjlighet att utveckla sina matematiska begrepp och sitt tänkande.
Nu smakar det gott med "Mellis" i stallrummet i ladan :)