fredag 4 november 2016

Vi pysslar om djuren på Dansered Södergård :)

 Nu skall vi ge hästarna mat! 

Vi väger maten och lär oss samtidigt hur mycket hö vi behöver när vi skall väga 2 kg hö (volym & vikt & matematik) 
Hönsen ville inte gå ut i snön :)
"Hönsmamman" och hennes två kycklingar får lite mat  & vatten
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,"

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,"

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,"