fredag 7 oktober 2016

Lunch i skogen!

Lunch i skogen smakar GOTT!!!!!
Lpfö 98/10

Förskolan ska sträva efter att varje barn:
  • Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
  • Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
  • Utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö


-->