fredag 9 september 2016

Skogsmulle i förskolan

Skogsmulle i förskolan strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. Barn som får möjlighet att komma ut i naturen lär sig handla efter allemansrätten och värna om miljön.

Idag har barnen traskat och gått och klättrat i skog & mark och haft fullt upp med att upptäcka, uppleva, utforska och reflektera över alla nya utmaningar vår härliga skog erbjuder!  Vi har samlat skatter och nya erfarenheter! :)
Vad är skräp? Kanske vi hittar något? 
Vad tycker djuren och växterna om skräp.
Och vart skall skärpet vara om det inte skall vara i naturen?. 
Jag utgår från barnets intresse, erfarenhet och utveckling och arbetar medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande tillsammans med barnen.


Lekfullt och undersökande!!
-Titta! jag ser min hand!!
”Barnen plaskar i vattenpölar" och  PLÖTSLIGT stannar ett barn upp!!
Barnet har upptäckt sin spegelbild i en vattenpöl. 

Några andra barn kommer fram, och även de barnen ser sina spegelbilder!

Barnen undersöka iakttar de olika spegelbilderna och samtalar hela tiden med varandra om spegelbilderna i vattenpölen.
Nu har leken övergått i ett naturvetenskapligt undersökande.

Är bladen likadana? Hur många blad har vi samlat?
Vilken färg har dom? Vi tittar och funderar..!

Förskolan ska sträva efter att varje barn
  • Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter
  • Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap
(Läroplan för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2010, s.10).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar