torsdag 22 september 2016

Målarteknik!


Vi provar mängder av olika tekniker och färger att skapa och måla med. Barnen jämför stora och små kulor, vilka kulor som rullar bäst. och upptäcker att kulorna rullar olika snabbt beroende på storlek och lutning på lådan.
Det blir väldigt vackra tavlor också!

 "Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.”(Läroplanen för förskolan)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar