måndag 29 augusti 2016

Pyssel & skapande verksamhet

Idag på samlingen pratade vi om vilka barn som är här och vilken dag & månad det är? 
Vilket väder det är ute? vilka kläder behöver vi ha när vi går ut ?
Barnen pusslade, räknade och byggde fina saker i lego & duplo. 
 Ute fanns det gott om vatten att leka med efter nattens regn :)
Jag tycker det är viktigt att tillbringa mycket tid utomhus, och vi strävar efter att vara ute både förmiddag och eftermiddag. 
Barnen får träna på att klä av och på sig själva - knyta, knäppa, dra upp dragkedja. M
ålsättningen med barnens utevistelse är att tillfredsställa deras stora rörelsebehov, samt minska stress och konflikter. 

På gården kan alla barn leka med varandra och lära sig samarbeta. Den friska luften bidrar även till en bättre hälsa. 
Vi är ute på gården och leker eller utforskar skogen och vår närmiljö.


Lpfö 98, rev. 2010, s. 7"Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö."

-->