måndag 22 augusti 2016

Bygg och konstruktion

Roligt att se att de "nya" barnen snabbt kommer in i gruppen och verkar trivas och har kul tillsammans med sina nya vänner.
Just nu är det bygg och konstruktionslekar som fångar barnens intresse

 “Bygg och konstruktion är ett av de språk barnen i förskolan kan använda när de utforskar sin omvärld och skapar sin egen identitet. Ett verktyg de har tillgång till för att bygga förståelse för olika fenomen i samhället. Det handlar om bild och skapande, estetik och geometri, matematik och språk, empati och förhållningssätt. Allt hör ihop och alla delar är lika viktiga!” Mia MylesandLpfö 98/10
*utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

                                                                                                                    Konstruktionslek är en lek med material, där man skapar någonting. Det kan vara Lego eller bygga koja. Genom konstruktionslek utvecklas barnets motorik, kreativitet och intellektuella förmåga.   Wikipedia                                                                                                

-->