söndag 5 juni 2016

Barnens teckningar (från Södergårdens familjedaghem) är en liten del av Gothenburg Green World!

Nu har barnens teckningar från oss här på Södergårdens Familjedaghem blivit schabloner i odlingsträdgården och biologisk mångfaldsträdgården på Götaplatsen AVENYN/GÖTAPLATSEN!  (LÄNK) 
När vi arbetar i projekt utgår jag från barnens intresse. 

Läroplanens mål som matematik, språk, naturvetenskap och skapande vävs in på ett lustfyllt och naturligt sätt. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. (Lpfö 98/10 s.7)


Vi kommer att besöka 
odlingsträdgården och biologisk mångfaldsträdgården på Götaplatsen under sommaren så barnen får se sina konstverk!
 
Som tack för hjäpen kommer vi att få blomsterurnor
i form av ekfat i augusti efter att utställningen är klar. De kommer då att vara fyllda med sommarblommor som säkert kommer att vara vackra fram till september. 
Perfekt! dom kan vi njuta av i "barnens sinnesträdgård" hos oss!!
Här är några bilder från utställningen som jag besökte i dag 
Lpfö 98/10
Förskolan ska sträva efter att varje barn:
  • Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap
  • Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
  • Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt mätning, tid och förändring
  • Utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang
  • Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap
  • Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
  • Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

#götaplatsen #göteborg #gothenburg #avenyn #gothenburggreenworld #openingceremony #invigningsceremoni  #art #konst#Gothenburggreenworld #gothenburg#poseidon #götaplatsen#gothenburggreenworld #green#flowers