söndag 15 maj 2016

Geting, fjäril, skalbagge,traktor,morot,nyckelpiga,snigel,maskar,blommor är några av bidragen!

Nu har jag skickat in barnens bidrag (teckningar) till Park- natrurförvaltiningen i Göteborg. Geting, fjäril,skalbagge,traktor,morot,nyckelpiga,snigel,maskar,
blommor är några av bidragen! Det s
kall bli spännande att besöka den gröna parken och titta på målade schabloner i odlingsträdgården och biologisk mångfaldsträdgården gjorda av barnen på Södergårdens Familjedaghem och en förskola i Hammarkullen
 
1.     Geting målad av V. 6 år.
2.    Fjäril målad av V.6 år.
3.    Skalbagge målad av J. 5 år.
4.    Traktor målad av V. 6 år.
5.    Morot målad av L. 4 år.
6.    Nyckelpiga målad av L. 4 år.
7.    Snigel målad av J. 5 år.
8.    Mask av J. 5 år.
9.    Blomma ”mossflox” målad av L. 6 år
10. Blomma målad av A. 3 år.
Hej alla föräldrar!
Göteborgs stad genomför just nu en stor trädgårdsutställning tillsammans med Gunnebo, Botaniska och en rad andra aktörer i regionen, samlingsnamnet är Gothenburg Green World. 

Park- och naturförvaltningen ska bland annat göra en tillfällig park på Götaplatsen mellan den 4 juni och den 7 augusti. Den tillfälliga gröna parken kommer att vara uppdelad i delträdgårdar med olika teman. Trädgårdarna avdelas av en mur i trä med blomsterplantering på ena sidan. Den andra sidan består av liggande plankor. 

Barnen på Södergårdens Familjedaghem/pedagogisk omsorg kommer att dekorera den hårda sidan av muren med schabloner/teckningar gjorda av barnen. Muren blir då som en lång konstutställning gjord av barnen  tillsammans med park- och naturförvaltningen. 

Temat på vårt projekt till utställningen kommer vara ekosystemtjänster. 
De delar som barnens bidrag kommer synas i är inom ekosystemtjänsterna som berör odling och biologisk mångfald. Schabloner/teckningar av fjärilar, bin, humlor, blommor och andra djur och växter passar bra inom temat biologisk mångfald. 

Allt som finns i ett trädgårdsland/på en åker eller verktygen du använder i ett trädgårdsland/till att odla en åker passar till temat odling och mycket annat.
Bara fantasin sätter gränser!!

mvh. Marie

”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö och naturvårdsfrågor. 
Ett ekologiskt  förhåll­ningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö 
och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att 
förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både 
i nutid och i framtid.”Läroplanen för förskolan, LPFÖ 98/10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar