måndag 18 april 2016

Tema: BAKNING

Idag har vi bakat tillsamman :)
När man bakar och lagar mat finns det många möjligheter att prata vardagsmatematik & teknik med barnen. 
Hur gör när man skall baka?
*Vilka tekniska saker använder man vid bakning?
* Vad händer i ugnen?
* Vad är ett recept?
*Vi väger och använda olika mått (
vardagsmatematik)
*Hygienen - hur viktig den är vid bakning.

MÅL (Lpfö 98)
Utveckla sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära.
Utvecklar intresse för bilder, texter samt sin förmåga att använda sig av dessa bilder (tex recept).
Utveckla sin förståelse för former, grundläggande egenskaper hos mängder, antal ordning samt mätning och förändring.
Utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, använda matematiska begrepp, t.ex. tsk, msk, dl.
Utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar (T.ex. spis, ugn, elvisp m.m.).