torsdag 7 april 2016

Rutan och Randan MÖNSTER.

Idag läste vi Rutan och Randan  MÖNSTER. 
Barnens uppdrag var att färglägga mandalas. 
Dagens övning utmanar kreativitet, finmotorik och stärker koncentrationsförmågan och man lär sig se samband mellan delar så att det kan bli en helhet (- sammanhang.)
När de var klara så kunde de klippa ut det cirkelformade mönstret
och sedan limma upp på ett färgat papper så det blev ett vackert konstverk.Läroplanen för förskolan Förskolan ska sträva efter att varje barn...
  • Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i olika sammanhang.
  • Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker.
  • Utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen form.
  • Stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och matematik, (Lpfö -98 reviderad 2010 s. 12)