onsdag 27 april 2016

(TEMA: JAG & MIN KROPP vårterminen 2016) När känner du dessa känslorna?

Vi tittar på känslorna och visar hur vi ser ut när vi är
Ledsna..
Arga...
Glada,..
Förvånade ..


När känner du dessa känslorna?

På Ipaden har vi använt "Appen" som är på bilden här.
Det är ett memoryspel som visar olika känslor och ansiktsuttryck


I förskolans läroplan står det att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Det står även att barnen ska utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Detta blir möjligt när barnen tittar sig i spegeln och får fundera på vad de har i ansiktet och när de ritar hur de ser ut.
I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. Här blir barnen stärkta i deras identitet när vi visar och pratar om känslor.


TEMA: JAG & MIN KROPP vårterminen 2016


Systematiskt kvalitetsarbete

Målsättning med tema kroppen är att barnen ska lära känna sin kropp !
Vi har haft SPA dag. Vi stimulerar våra fem sinnen idag: smak, lukt, syn, hörsel och känsel
Vi haft en spa-dag . Barnen kunde få nagelvård,hårvård, fotvård, massage och dricka smoothie med färska bär i. 
Vi lyssnade på skön musik, avslappning med sinnesstimulering i form av ljud & ljus 
med gurka på ögonen
Massage är ett bra hjälpmedel för att lära barn att slappna av, hitta lugn och möjlighet att vila en liten stund.
Det var väldigt mysigt och barnen gillade det mycket.!  En härlig "Må bra dag"!

Att få & ge massage kan främja ens välbefinnande och ge en avslappning. Detta kopplar jag till ett strävansmål i läroplanen där förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.


Vi gillar att röra på kroppen!
Vi spelar låtar där vi får röra på kroppen 
(Mini-röris & 
Vi forskar vidare kring barnens funderingar kring KROPPEN.

Vem är jag?
Hur ser jag ut?

Vilken färg har jag på håret, huden och ögonen?
 Vad har jag för intressen?
Vad är jag duktig på?
Vad gör mig glad?
Vad gör mig ledsen?
Vad gör mig rädd?
Arg?
Lugn?
NATURVETENSKAP,
Vad heter mina kroppsdelar?
Hur ser det ut inne i kroppen?
Vilka är de olika sinnena och hur upplever vi ljus, ljud, känsel, smak och doft?
Varför har vi blod?


HÄLSA
Mat, motion och sömn är bra för kroppen. Men vad behöver vi mer för att må bra?

Ge någon en kram eller två idag! Om du träffar någon som du tycker om i dag, eller kanske bara någon som du tycker behöver en kram. Enligt forskningen utsöndras då stora mängder av ”gemenskapshormonet” oxytocin. Ett ämne som är avgörande för vår LYCKA!.


MATEMATIK
Hur lång är du?
Hur stora fötter har du?
Hur långa är armarna i förhållande till benen? Vi mäter!


Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: Sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.