tisdag 15 mars 2016

Kan man måla med en gaffel ?

Barnen upptäcker och utforskar med olika material & färger.
Idag fick de barnen som ville prövat att måla med en gaffel och vi utforskar samtidigt att man kan måla med många olika tekniker

Det blir blommor & kycklingar med hjälp av en gaffel, 

och handen blir en tupp! 
Lpfö 98/10
”Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras.”

Att leka med Duplo tycker barnen är kul!
"Leken är viktig för barns utveckling och lärande. ... I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem". -Läroplan för förskolan Lpfö 98 (2010)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar