torsdag 31 mars 2016

Geometriska former med familjen Filur!

Idag har vi klippt ut olika geometriska former och skapat figurer.

Här främjas barnens matematiska förmåga kring ämnat form och mönster när de skapar med hjälp av former och vi samtalar om formernas namn och utseende. I förskolans läroplan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar  sin förståelse för rum, form, läge och riktning…

Förskolans läroplan
 Förskolan skall sträva efter att varje barn: utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar