torsdag 18 februari 2016

Vi gör en teknik/aktivitet tavla tillsammans

Nu är teknik/aktivitets tavlan klar!
Barnens nyfikenheten  på vardagsteknik gjorde att vi tillsammans har gjort en "Teknik/Aktivitet-tavla" av olika saker som barnen hittade i "ladan"(Återbruk av "bra att ha saker" på hög nivå ;)
"Tavlan" ger barnen många olika sinnesupplevelser, barnen  tittar, funderar, känner på och undersöker..!
Här tränar barnen på att knäppa knappar, stänga öppna, låsa & låsa upp! 
Barnen  utforskar och hittar förklaringar till hur saker hänger ihop
Var finns det gångjärn och vad används dom till? Behöver vi dem och hur funkar gångjärn?
Barnen utforskar och funderar! Det ger olika sinnesupplevelser! Lukta! 
Känna! ,Öppna! Stänga! Jämföra! Olika storlekar!
Trycka på/av

Lpfö 98/10 
1. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar” (2010:10).

2. "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap" (2010:10).

3. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin förmåga att leka och lära” (2010:9).

4 . "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv" (2010:10).

5. ”Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande” (2010:7).

6. ”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för teknik” (2010:11).

7. ”Förskolläraren ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld” (2010:10).