fredag 26 februari 2016

Prinsessan på ärten.....Nu börjar föreställningen :)

Dom fina Prinsessorna har vi gjort tillsammans och nu börjar föreställningen :)

Prinsessan på ärten 

 Det var en gång en prins som bodde på ett slott tillsammans med sin mamma som var landets drottning

 En dag sa drottningen att det var dags för prinsen att gifta sig, men han fick bara gifta sig med en ”riktig” prinsessa. 

Hur vet jag att det är en riktig prinsessa då, frågade prinsen.
Drottningen svarade att en riktig prinsessa är så ömtålig att hon får ont av nästan ingenting. Om man drar henne försiktigt i håret eller puttar på henne lite så ropar hon ”aj”.

Det kom många prinsessor till slottet och frågade om de fick gifta sig med prinsen. Drottningen provade med att dra dem försiktigt i håret eller så puttade hon lätt på dem men det var ingen som fick ont. De var därför inga riktiga prinsessor så de fick gå hem igen.
En dag när det regnade och var ett förfärligt oväder ute knackade det på slottsporten. När drottningen öppnade fick hon se en liten flicka stå där utanför. Hennes hår och kläder var genomvåta och hon frös så hon skakade. Drottningen lät flickan komma in på slottet och värma sig. Prinsen tyckte genast om flickan och lät henne sitta bredvid honom och dricka varm choklad.
Drottningen gick ner i källaren och hämtade en magisk ärta.

Den lade hon sedan i en säng och på den lade hon femton täcken och madrasser
 När prinsessan sedan skulle lägga sig så fick hon ta en stege för att kunna komma upp i den höga sängen. Alla gick och lade sig på slottet och somnade gott, men flickan kunde inte somna alls. Hon låg och vred sig hela natten, hon provade att ligga på alla möjliga vis, men det gjorde ont hur hon än låg.
På morgonen gick prinsen och drottningen till flickan och frågade om hon hade sovit gott. Flickan berättade att hon inte hade sovit en blund på hela natten, det hade varit något hårt i sängen och att hon hade fått en massa blåmärken. 
Drottningen visade flickan att det hade legat en ärta i sängen och att bara riktiga prinsessor kunde känna den igenom så många madrasser och täcken. Eftersom hon var en riktig prinsessa så fick hon gifta sig med prinsen och bo hos honom på slottet. 


Lpfö 98, rev. 2010, s.6-7

"Barn söker och erövrar kunskap genom lek,
socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande."
Skapande

Utdrag ur läroplanen: "Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter." (Lpfö. -98, rev. 2010, s.9).
På Södergårdens Familjedaghem strävar jag efter att arbeta med olika uttrycksformer, såsom bild, sång, musik, drama, rytmik, dans och rörelse. Alla barn ska få möjlighet att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer och material, eftersom jag tror att det främjar barnens utveckling och lärande.
Alla barn ska få möjlighet att uttrycka, bearbeta och förmedla sina upplevelser, erfarenheter, känslor och tankar med hjälp av dessa olika uttrycksformer.
Hos oss vill jag skapa en inbjudande miljö som främjar barnens lek, kreativitet och det lustfyllda lärandet.