fredag 13 november 2015

I dag åkte vi till Angereds Arena för att åka skridskor!

Vilken LYX idag hade vi hela ishallen helt för oss själva
När vi åker skridskor tränar vi på-och-avklädning, ansvarar över sina egna saker, tränar grov och finmotorik, balans, hjälpsamhet, koordinationsförmåga, samarbete, hänsyn, empati, medkänsla, turtagning, omtanke och grundkonditionenEnligt läroplan Lpfö 98   Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.