onsdag 9 september 2015

GRÖNFLAGG:Sagostigen!

Skogen och naturen är kul! Där kan vi lära, utforska och få förståelse för allt liv som finns i vår natur.
Barnen får möjlighet att utveckla sin grovmotorik genom att klättra, hoppa och springa i naturen och det är ett viktigt led i deras utveckling.
Lpfö 98/10
Förskolan ska sträva efter att varje barn:
  • Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
  • Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
  • Utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö
Barnen är nyfikna och vill utforska nya saker.
Uppdragen kan vara hämta "Tre stenar"Hämta en tung sten och en lättare sten”.
Små djur och STORA träd
 Vi följde den blå slingan  är ca 1.4 km lång. 
Tillsammans upptäcker och tränar våra fötter och ben att ta oss fram över stock och sten.
 Vi plockade smaskiga blåbär!
Vi undrade vem som bodde här inne ...
Vem tror du bor här!?

Vi stannade vid sjön och fikade på vägen hem

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar