tisdag 15 september 2015

"Pysselskogen"

Vi använder ofta skogen och naturen som ett hjälpmedel till att lära, utforska och få förståelse för allt liv som finns i vår natur.
Barnen får möjlighet att utveckla sin grovmotorik genom att klättra, hoppa och springa i naturen och det är ett viktigt led i deras utveckling.

Leka med pinnar har barn alltid älskat. Men var får man pinnarna ifrån.......Jo, plocka dem från marken! Att bryta grenar får man inte, det vet barnen hos oss , för då skadas grenen och slutar växa.

"Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid."
Lpfö 98, rev. 2010, s. 7

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar