torsdag 17 september 2015

"Gångpolarn" är en tradition hos oss.


Barnen på Södergårdens Familjedaghem är "Gångpolare" med varandra.
De är kompisar och så går de tillsammans – "Gångpolare" helt enkelt.


Svenska Gång- och vandrarförbundet har extra fokus på att unga ska röra på sig Goda vanor grundläggs tidigt och att bli Gångpolare är ett bra sätt att göra det på!

Belöningen är ett fint märke att fästa på jackan


Dagliga utevistelsen:
Friskare barn/vuxna
God aptit
Koncentration
Färre konflikter
Samarbete
Rörelse
Lek  
Genus och jämställdhet

Natur och teknik 


Kopplingar till läroplan
  • Lpfö98  
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  • Lpfö98  
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar