torsdag 30 april 2015

I dag läste vi boken "Vi""Vi - Jag - Du är en bokserie av
#Linda Palm #IDUS Förlag

Det ger oss inspiration till vidare samtal och arbete kring värdegrunden. Med enkla och lekfulla bilder möter vi tankar om kroppen, känslor och att få bli sedd.

 #Jag – Du – Vi

”Vi är alla unika, ingen den andra lik"Tillsammans vi bryr oss och tar hand om varandra.” Lpfö 98/10 Förskolan skall sträva efter att varje barn/ utvecklar:

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av
  • social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö