onsdag 29 april 2015

# Bergums Fritidslantgård

Idag frågade jag barnen vad dom önskade att vi skulle göra, och genast ropade dom att dom ville titta på lammen igen, så vi tog oss till Bergums Fritidslantgård och hälsade på dem.
När vi kom tillbaka till oss igen grillade vi korv på våran grillplats
Nationellt mål:
Barns inflytande Enligt 1998 års läroplan för förskolan ( Lpfö 98 ) skall förskolan sträva efter att varje barn:
* Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
* Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar och för förskolans miljö.
* Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. 
Arbetsmetoder:Dagliga samtal mellan barnen/ mig och förälder, där barnen får komma med egna förslag och idéer till innehållet i verksamheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar