tisdag 28 april 2015

Barnen lär sig teknik och NO genom att uppleva med sina sinnen!

Vi var vid havet för att se vad för spännande det fanns där i vattnet

Funderingar
*Vad tänker du på när jag säger vatten? 
*Vilken färg har vatten? 
*Hur låter vatten? 
*Kan vatten lukta? 
*Hur smakar vatten? 
* Kan vatten vara farligt? 
*Vad använder vi vatten till? *
Var finns vatten? 
*Kan vi känna vatten? *
Vem, vilka behöver vatten? 
Barnens funderingar/reflektioner:  "Vattnet har många olika färger.
Skummet är vitt och sen så är det blått och grönt.
Lite svart också men det är lite smutsen på havet"

L. 5 år berättar att det vattnet kommer från vattenkranen. Det blir vatten när det blir vår och snö och is smälter. 

Hur hörs havet?  Barnen svarade  -– Plupp, plupp!!

V. 5 år berättar även att det finns vatten i molnen, som ibland regnar ner från himlen.
Det finns vatten i sjöar och i hav, i havet är vattnet salt.
En kulen natt, natt, natt, min båt jag styrde.
På havets våg- a- di, våg -a- di, våg, så skummet yrde.
Och vart jag såg- a- di, såg -a- di, såg,
På havets våg -a- di, våg -a- di, våg.
Långt ner i djup - pi - di - pi - di- pi,
En fisk jag såg, och det var DU. 

"Vattnet är lite osynligt och blått.
Det kan vara lite brunt också och det är sand i det.
Om det inte är sand blir det osynlig och om det bara är pytte..-pytte lite sand i då blir det lite blått."
Vi flyger som fiskmåsar!
Har ni sett !? Bladen har slagit ut!


Läroplan för förskolan Lpfö 98 ( Reviderad 2010)  
Förskolan sträva efter att varje barn:
* Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
* Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
*Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
* Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

 Nationellt mål:
Barns inflytande Enligt 1998 års läroplan för förskolan ( Lpfö 98 ) skall förskolan sträva efter att varje barn:

* Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
* Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar och för förskolans miljö.
* Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. 

Arbetsmetoder:Dagliga samtal mellan barnen/ mig och förälder, där barnen får komma med egna förslag och idéer till innehållet i verksamheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar