fredag 27 mars 2015

"Påskkycklingar" & kretsloppet
Hönor är verkligen något av det bästa man kan ha på landet.
Dom är som ett eget litet kretslopp som tar hand om våra matrester och ger oss goda ägg och gödsel till trädgården.


För att barnen skall förstå kretsloppet lättare får barnen själva plocka äggen i hönsgården

Vi ger hönsen pellets och barnens matrester. Barnen älskar sina hönsdagar och av äggen vi plockat gör vi sedan diverse saker såsom bakar, äter dem till mellanmål osv. och sedan tar vi äggskalen (och hönsbajset)  och lägger i komposten. Att få vara delaktig i skötseln av hönsen är inte bara roligt för barnen utan även viktigt för utvecklandet av deras empatiska förmåga. Genom att få se och förstå djurens behov samt delta i skötseln av dem får barnen även lära sig att ta ansvar för andra. Genom hönsdagarna får de även se en stor del av det naturliga kretsloppet.

Från komposten tar vi jord och planterar våra fröer i varsin kruka.
Barnen får ta med sig krukorna hem när det börjat växa.

Några av äggen lade vi i äggkläckningsmaskinen för 21 dagar sedan och idag kläcktes några underbara små kycklingar!    De första 2 - 3 dygnen behöver inte kycklingarna någon mat för då lever dom på resterna utav sin gulsäck.


Läroplanen för förskolan, LPFÖ 98/10


Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö­ och naturvårdsfrågor.
Ett ekologiskt förhåll­ningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet.
Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.
Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både
i nutid och i framtid.”
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar