onsdag 16 augusti 2017

Välkomna!

Tillbaka efter semesterledigheten!
Barnen gungar, gräver i sandlådan, bygger kojor vid våra fruktträd, lagar mat i lekstugan, kör med bilar & cyklar. 
 Målar,klipper, åker rutschkana, bygger balansbanor och mycket mer 

Så här i början av terminen arbetar jag medvetet med vår grundverksamhet så att alla barn kommer in i verksamheten och familjedaghemmets rutiner vilket skapar trygghet bland barnen. 
Vi tränar på att visa hänsyn och respekt mot varandra, bl.a. i den fria leken och på våra samlingar där barnen övar på att dela med sig, turtagning, lyssna på varandra, säga: STOPP! Och på att säga bra saker till varandra. 
Jag arbetar medvetet för att positivt klimat på familjedaghemmet  där vi tillsammans lyfter fram och stärker barnens positiva beteenden.

I läroplanen står det att:
”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.” 

måndag 3 juli 2017

måndag 26 juni 2017

Härliga SOMMARDAGAR!

Vi njuter av vädret & leker har KUL tillsammans!