fredag 5 oktober 2018

Vi måste vara rädda om vår miljö!

Vad gör vi med skräpet? 

Hur började vi?
Barnen fick en uppgift med sig hem. 
1.Ta med dig lite sopor som vi tar med till återvinningen. 
Vad gör vi med skräpet?! 

När vi var ute på våra promenader upptäckte barnen att det fanns många saker som låg och skräpade i naturen. 
På familjedaghemmet började barnen prata om skräp, vad är skräp? vad gör vi med det? Vem är det som skräpar ner och varför? 
Varför ska man inte lämna skräp i naturen?
 Kan man återvinna det på något sätt?  
Barnens tankar om sopor och återvinning
Man får inte slänga sopor i naturen för att de kan skada djur, människor och natur.
Man sorterar sopor för att återvinna.
Man får pengar när man pantar flaskor och burkar.
Gammalt glas blir nytt glas.
Man kan göra nya tidningar av de gamla tidningarna.

Barnen får sortera skräpet i de olika behållarna och går till återvinningsstationen med det. Genom detta får barnen lära sig om återvinningssystemet och varför det är viktigt att återanvända skräp för en hållbar utveckling. 
Syftet med detta är att barnen ska få en förståelse om att man inte slänger burkar och pet-flaskor i naturen utan att man återvinner dem på en återvinningsstation. 

Enligt läroplanen är det viktigt att ”förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.”(Lpfö 98/reviderad 2016). återvinningsstation på förskolan.

torsdag 4 oktober 2018

Häng med oss på Bamsegympa!

Idag är det torsdag! Och dax för BAMSEGYMPA! 
En dag i veckan träffas vi dagbarnvårdare & dagbarn och har Bamsegympa tillsammans i Idrottshallen. 
Bamsegympa är rörelse och aktivitet kombinerat med glädje och lek! 
#idrott#bamsegympa #läraförlivet#södergårdensfamiljedaghem#pedagogiskomsorg #olofstorp #dagbarn

Kanelbullensdag 2018.

  • Vi blandar, räknar, delar ! Och såklart får man en egen påse bullar med sig hem "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängd, antal, ordning och talbegrepp för mätning, tid och förändring " och "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap" (Lpfö 98 rev 10)

onsdag 3 oktober 2018

Vi fortsätter att utforska närområdet!

 I dag åkte vi till Angered Centrum. Först gick vi till Blå Stället där vi tittade på en konstutställning, många fina flaggor fanns det där! 🇹🇷🇹🇭🇹🇩🏳️‍🌈På Bibloteket hade vi en mysig lässtund 🎭På den stora lekplatsen fanns det många roliga saker att pröva på! På torget tittade vi på fiskar och krabbor 🐟🐠🐡🦀🦂och en massa olika grönsaker. 🍎🍏🍐🍊🍋🍆🍅🌽🚃🚦🚎 Spårvagnarna och bussarna var jättespännande och halloween sakerna i affären 🎃👻."I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa."
Lpfö 98, rev. 2016, s. 6 #enspännandedag#dagbarn #dagbarnvårdare

måndag 1 oktober 2018


Idag har vi har uppmärksamat internationella barndagen 🏳️‍🌈👬👭👫🏳️‍🌈Genom att prata med barnen om att alla barn i Sverige, och i alla andra länder, ska ha rätt att bli mätta i magen varje dag, få sova i en säng, få leka med kompisar och gå i förskola och skola istället för att arbeta på någon fabrik eller soptipp. Att man har rätt att vara precis som man vill! Allas lika värde!! Vi målade, sjöng och lyssnade på sånger om vänskap och glädje🎼#internationellabarndagen #barnensrätt #barnkonventionensverige #värdegrundsarbete #likabehandlingsplan #barnkonventionen #hejaallabarn

torsdag 27 september 2018

Utflykt till Bergums fritidslantgård 🐮🐰🐑🐖🐔🐷🐥🚜 (vi utforskar närområdet)

Olofstorp omges av en fantastisk natur som leder till att vårt närområde blir en del av vår lärmiljö! Det ger barnen rika möjligheter att utforska och bli trygga i sin omgivning
Vardagens händelser är utgångspunkt för utveckling och lärande i barngruppen och jag tillsammans med er föräldrar arbetar för att barnen ska känna sig trygga i närområdet.

Jag strävar också efter att verksamheten utgår ifrån barnets eget intresse.
*Läroplanen säger:
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö”.(Lpfö 98 rev. 2010)
Lunch i 🌞 Vi njuter av matsäcken, gemenskapen och SOLEN! Idag har vi laddat oss med D-vitaminer i höstsolen 🤗
I förskolan lär barnen genom att göra, uppleva och får vara med. Barn lär genom sinnena, känner, luktar och smakar. Och på så vis får man in ett naturligt lärande vid måltider och matlagning.
(Lpfö 98 s.6) 
Normer och värden
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. En förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i människor situation samt vilja hjälpa andra. Utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen samt förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och respekt för allt levande och omsorg för sin närmiljö.” Mål ur Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010
Vi tittar på timmerbilen när den lastar stockar.

Vi tittar på timmerbilen när den lastar stockarna. Spännande tyckte alla barnen & hästar 🤗 "Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktiviteter. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen."
(Lpfö 98 s.6)

 
Vi besöker lekplatsen i Olofstorp/Knipared.

🤗 Utveckling och lärande, lek
”Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.”
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmågan att leka och lära” Mål ur Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010

onsdag 26 september 2018

Vi spanade efter tåg i järnvägsparken i Olofstorp, sedan gick vi vidare till den "nya" lekplatsen 🚂 (vi utforskar närområdet)

Läroplanen säger:
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö”.(Lpfö 98 rev. 2010)


Med våra magiska kikare gav vi oss ut på äventyr! Vi spanade efter tåg i järnvägsparken i Olofstorp   🚂
Förr i tiden kunde man åka tåg till Olofstorp.
Idag åkte vi och tittade på den över hundra år gamla stationen som nu är museum. 
Nu finns det en järnvägspark runt stationen med bänkar, bär & fruktträd.

Vi gick längst med "gamla järnvägen" som sedan många år tillbaka är cykel-gångväg.
Barnen fantiserade & lekte om hur tåget hade åkt fram och hur man gick in i stationen och köpte sin biljett. 
Olofstorp station invigdes den 16 juli 1900 av kung Oskar den II. 
Dock hade trafiken varit igång sedan den 1 januari då även poststationen öppnade i Olofstorp. Folket i bygden ville att stationen skulle kallas Bergum. Postverket tyckte att namnet Olofstorp var bättre och så fick det bli. (Från boken Bergum -en västgötasocken i en omstridd gränsbygd-) 

Läroplanen säger:
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö”.(Lpfö 98 rev. 2010)
 Vi gick vidare till den "nya" lekplatsen vid Saras väg i Olofstorp
(Saras väg, lekplats 443 i Göteborgs kommun)